Deze week: de gevolgen van de aanslag op Charlie Hebdo.

Past u op uw woorden als het over de profeet gaat?

– Hans, Amsterdam

Ja, maar niet zozeer omdat ik mogelijke consequenties vrees, als wel vooral omdat ik van mening ben dat je niet naar beneden moet schoppen. Verder geloof ik stiekem onkwetsbaar te zijn, en dat heeft ten dele te maken met het besef dat een schrijver, ook een schrijver die in diverse kranten en weekbladen publiceert, een marginale positie in de maatschappij inneemt. Hij bevindt zich niet in het centrum, veeleer in de periferie. Vergeet ook niet dat de meeste jihadisten, met alle respect, veredelde analfabeten zijn, die lezen de Mensendokter of de Voetnoot niet, voor zover ze al Nederlands kunnen. Een cartoon is makkelijker te behappen dan een betrekkelijk ingewikkelde tekst. Bovendien is de aanleiding een excuus, zomin als De Duivelsverzen van Rushdie werkelijk gelezen en bestudeerd waren toen de fatwa werd uitgesproken, zomin gaat het nu om de bescherming...