Voor al uw vraagstukken van relationele, levensbeschouwelijke of andere aard.

Mag ik mijn zoon kleineren als hij een grote bek tegen mij heeft?

Hopelijk is de redactie in staat mijn kwestie tot een zekere kern terug te brengen: misschien het meest essentiële kenmerk van jou als individu dat jij de enige bent, en fysiek ook kúnt zijn, die intrinsiek jouw (zelf)bewustzijn ervaart, van binnenuit dus. In het lichaam dat je bent en het bewustzijn dat je hebt, denk en voel je, ben je getuige van de werking van je zintuigen. Dit lijk je gemeen te hebben met iedereen die leeft, maar niemand heeft het erover. De vraag is hoe en op welk moment de keuze op jou valt om die fysiek unieke positie ingenomen te krijgen. Hoe is er een ik uitgerekend in jou terechtgekomen? Is er een mechanisme dat daarvoor zorgt?

Ik heb uw vraag iets ingekort. U lijkt het bewustzijn te scheiden van het lichaam waarin zich dat bewustzijn bevindt. Dit dualisme is geen algemeen geaccepteerd uitgangspunt. U lijkt...