Voor al uw vraagstukken van relationele, levensbeschouwelijke of andere aard.

‘Wilt u contact met de familie van uw overleden vrouw of wilt u geld?’

Cultuurfilosofen Robin van den Akker en Timotheus Vermeulen beweren dat de kunstperiode metamodernisme is aangebroken. (Simplistisch gezegd: een periode waarin de mens, gevoed door onvrede, streeft naar iets anders maar niet precies weet waarnaar.) Zou u uw eigen werk metamodern kunnen noemen? 
– Vincent Kolenbrander, Groningen

Ach ja, die cultuurfilosofen. Onvrede is van alle tijden. Vermoedelijk heeft de mens altijd naar verandering c.q. verbetering van zijn lot gestreefd zonder te weten hoe die verbetering eruit zou moeten zien. Het is al nauwelijks te zeggen wat modernisme precies is, ik vrees dat metamodernisme zo’n term is die werkelijk alles kan betekenen. Als elk kunst
werk metamodern genoemd kan worden, dan moeten we met dank aan Popper concluderen dat metamodernisme niets om het lijf heeft.Maar in een...