Voor al uw vraagstukken van relationele, levensbeschouwelijke of andere aard.

‘Dikwijls staat het sentiment analyse in de weg.’

Kunt u de tijd vinden om boeken van Nederlandse schrijvers te lezen? En daaruit voortvloeiend: in hoeverre is het voor u als schrijver interessant om die te lezen?

Anders dan Mulisch, die er trots op was niet te lezen, lees ik romans, zelfs Nederlandse romans. Als het boek niet interessant is, houd ik in de regel na een tijdje wel op met lezen. (Tenzij ik over het boek moet schrijven of de schrijver ga interviewen.) Dat geldt voor romans van Nederlandse, maar uiteraard ook van buitenlandse auteurs. Als een Neder­land­se roman voor mij niet interessant of niet meer interessant zou kunnen zijn, dan zou dat volgens mij een teken zijn dat ik mijn nieuwsgierigheid aan het verliezen was, en dat is niet goed.

Is het gevaar van ironie dat het mensen minder raakt?

Nee. Er kleven wel allerlei andere gevaren aan ironie: zij kan sleets worden, zij kan gebruikt...