Voor al uw vraag­stukken van relatio­nele, levens­beschouwelijke of andere aard.

Denkt u dat de Indonesiërs minder zijn onderdrukt dan de Joden? – Jeroen Kwast

Wat een eigenaardige vraag. De discussie wie erger was, Hitler of Stalin, is nooit helemaal verdwenen, maar die vraag, die in Duitsland culmineerde tot de zogeheten Historikerstreit, is nog enigszins te begrijpen. Overigens gingen enkele historici die deelnamen aan die Historikerstreit zo ver te verklaren dat de Joden Duitsland de oorlog hadden verklaard en dat de genocide van Hitler eigenlijk preventieve oorlogsvoering was. Vanuit het oogpunt van de geschiedschrijving is dat op zijn zachtst gezegd niet erg nauwkeurig. Ik vrees eigenlijk dat de vooronderstelling die aan uw vraag ten grondslag ligt, luidt dat Joden het lijden gemonopoliseerd hebben. Op diverse plaatsen heb ik opgemerkt dat de verheerlijking van het slachtofferschap, welk slachtofferschap dan ook, alleen maar kwalijke gevolgen kan hebben. Alleen al om...