Voor al uw vraag­stukken van relatio­nele, levens­beschouwe­lijke of andere aard.

‘Ik ben meneer Van Haersma Buma niet. Sybrand is mijn minnaar, we hebben sinds het Groot Dictee der Nederlandse Taal, waaraan Sybrand deelnam, en niet onverdienstelijk, een geheime maar zeer gepassioneerde relatie.’

Wanneer ik een belangrijk of bekend lid van de samenleving ontmoet en hij of zij heeft de partner bij zich, ben ik altijd ook geïnteresseerd in die partner. Toch heb ik het gevoel dat het tonen van die interesse vaak niet serieus wordt genomen. Daardoor ontstaat een gênante situatie, voor mijn gevoel. Heeft u hier ervaring mee (misschien met uw eigen partner)?

Het is inderdaad hooglijk onbeleefd de partner van een ‘belangrijk of bekend lid van de samenleving’ te negeren of te doen alsof die partner een chauffeur is. Ik ben net als u geïnteresseerd in partners, vooral ook omdat, zo is mijn ervaring, dergelijke aandacht op prijs wordt gesteld. Als ik bijvoorbeeld Cees Nooteboom...