Voor al uw vraagstukken van relationele, levensbeschouwelijke of andere aard.

Ik vermoed dat u met ‘adhocratie’ libertinisme bedoelt of wellicht anarchisme. U zoekt de vijand deels op de verkeerde plaats. Een echtgenote of echtgenoot zal u meer beperkingen opleggen dan de overheid. Hoewel anarchisme kan omslaan in geweld zijn de meeste anarchisten het erover eens dat ‘vrij naar eigen inzicht leven’ enigszins aan banden moet worden gelegd, want misschien komen uw vrije inzichten er wel op neer dat u de buurvrouw in uw kelder mag opsluiten. Over vrijheid hebben diverse denkers geschreven; het staat u vrij zich daarin te verdiepen...