Heeft u wel eens echt iets gehad aan gedachten uit een filosofisch werk?

Interessante vraag. Wat bedoelt u precies met ‘gehad’? Stel dat ik in een zelfhulpboek lees ‘wees positiever’ en ik denk, laat ik eens positiever worden, heb ik dan wat aan het zelf­hulpboek gehad? Veel filosofische werken dwingen je tot nauwkeurig lezen en scherpen je denken, alleen al daarom heb ik er iets aan gehad, omdat je gedwongen wordt een poging te doen het werk te begrijpen. Of filosofie werkelijk tot beter begrip leidt van de wereld, weet ik niet zeker. De betere filosofische werken doen dat vermoedelijk wel. Maar dat geldt uiteraard ook voor romans. U kunt zich ook afvragen, wat levert wiskundige kennis nou eigenlijk op? Je leert denken volgens bepaalde wetten, dat is al heel wat, je leert als het ware systematische denken. Impressionistisch denken kunnen we in principe allemaal, systematisch denken is stukken moeilijker.

Mag ik ook niet gaan stemmen bij de aanstaande verkiezingen of keurt u dit...