In de speeltuin kwam mijn dochtertje vragen wat voor kleur oerang-oetans hebben. Ik gaf antwoord. Een half uur later kwam ze vertellen dat de andere kinderen haar een oerang-oetan noemden. Ik wist niet hoe te reageren, ik heb wat gemompeld. Ze is vijf, ik denk dat ik niet verborgen heb kunnen houden hoe erg ik het vond. Wat had ik moeten doen?

Het is te begrijpen dat u maar wat mompelde. Toch denk ik dat u een vijfjarige al veel kunt uitleggen. U had een gesprekje kunnen beginnen met uw dochtertje over pesten. U had haar kunnen vragen: ‘Waarom denk je dat ze je een orang-oetan noemen? Hoe reageerde je?’

Iedere ouder vindt het vreselijk als zijn kind wordt gepest, zeker als dat gebeurt vanwege huidskleur. U moet uw dochtertje leren vaardig te reageren op pesterijen. Niets is erger voor het gepeste kind dan het gevoel te hebben machteloos en zwak te zijn. En niets maakt het gepeste kind meer tot een prooi dan zwakheid, want kinderen vinden zwakheid onuitstaanbaar; de zwakheid van...