Geachte heer Grunberg, in VN 07 werd u de vraag gesteld: ‘Ik vind niks van het koningshuis. Ik vind het niet niks: ik vind niks. Heb geen mening. Is dat dom?’

Uw antwoord: ‘Meer mensen zouden geen mening moeten hebben. U bent dus niet dom…’ Hoezo dus?

– Goedele van Haasteren, Zwitserland

Zoals uit het citaat blijkt, werd er een verband gelegd tussen het niet hebben van een mening en het dom zijn. Ik geloof dat zwijgen het beste middel is om voor intelligent door te gaan. Natuurlijk moet men af en toe iets opmerken, bijvoorbeeld: ‘Het is niet de kleur rood waardoor de Porsche zo snel gaat.’ Vervolgens hult men zich weer in stilzwijgen.

Veel meningen zijn gebaseerd op misverstanden, vooroordelen en gebrekkige empathie. Bovendien is het hebben van een mening niet deugdzamer dan het niet hebben van die mening, zeker als het hebben van die mening niet de gewenste consequenties heeft. Ik kan van mening zijn dat Goedele van Haasteren een prachtige naam is, maar als ik verder...