Waartoe zijn wij op aarde? Een achterhaalde catechismusvraag. Misschien genereren we antwoord door hem te herformuleren: ‘Nu we er toch zijn – op aarde gegroeid en door welk toeval dan ook geworden tot wat we zijn – hoe kunnen we ons bestaan zin toeschrijven?’

– Couw

Wij zijn op aarde om een spel te spelen en dat spel te winnen. Dat is wat tegenwoordig het ‘neoliberale antwoord’ wordt genoemd.

Wij zijn op aarde om een spel te spelen en tijdens het spelen moeten wij doen alsof wij anderen helpen dat spel ook te winnen. Het sociaal-democratische en christen-democratische antwoord.

Wij zijn op aarde om het spel dat hier gespeeld wordt te saboteren. Het anarchistische antwoord.

Ons verblijf op aarde is een trainingskamp voor de echte wedstrijd die na onze dood zal worden gespeeld. Het religieuze antwoord.

Wij zijn op aarde om de spelregels van het spel dat hier wordt gespeeld te doorgronden. Het filosofische antwoord.

Wij zijn op aarde om de spelregels van het spel dat...