Beste Mensendokter, seks met mij is gratis maar ik heb wel eens na seks tegen een man gezegd: ‘Heb je driehonderd euro voor mijn kat? Hij is ziek en moet naar de dierenarts.’ Valt dit onder hoererij? – Iris

P.S. Ik ken jou niet uit de Rivierenbuurt. Zat je altijd binnen?

Ik raad u aan een stichting met ANBI-status voor uw kat te beginnen, zodat heren die u betalen voor seks hun gift van de belasting kunnen aftrekken. Genot en goede daden hoeven elkaar geenszins in de weg te staan. Overigens vinden sommige heren de uitspraak ‘seks met mij is gratis’ niet opwindend, zij hechten aan exclusiviteit. Ik weet dat het lichaam van mijn vrouw net als het lichaam van Jezus van alle gelovigen is, maar niet iedereen is zo religieus als ik.

Mijn ouders hebben mij uit bescherming tegen vrouwen die seks gratis aanboden opgesloten in de Dintelstraat 10.

Hoeveel niet-Europese immigranten zou Nederland jaarlijks kunnen opnemen?

Ik denk dat de categorie die u hanteert te onnauwkeurig is om...