Naar aanleiding van de affaire-Heleen Mees: vindt u ook dat leedvermaak mensen afstotelijk maakt?

Absoluut. De agressie die Mees oproept, is ten dele te verklaren door ordinaire vrouwenhaat (de ombudsman van NRC wees daar al op) maar ik vermoed ook dat Mees bij som­-mige vrouwen kwaad bloed heeft gezet met haar columns over wat zij als ideale vrouwenemancipatie zag.

Als de discussie niet zakelijk kan worden gevoerd, dan richt men zich op het bevredigen van primaire behoeften. De affaire-Mees stelt mensen in staat hun perverse verlangens te bevredigen en die tegelijk moreel te veroordelen. Er wordt geappelleerd aan de oerangst van de man die sommige vrouwen bewust of onbewust verinnerlijkt hebben: dat een vrouw die van seks geniet een monster is die zich aan gene zijde van de moraal bevindt en geen middel schuwt om aan haar gerief te komen.

Zelfs Peter de Waard, die ik zeer waardeer en die voor de Volkskrant over economie schrijft, meende over Mees te moeten schrijven; zij zou door...