Geachte heer Grunberg. Volgens de documentaireserie Iedereen Journalist gaat alle journalistiek eraan. Ik ben zelf geen journalist, maar ik help graag. Wat kan ik doen? – C. Versluis

Verleden week liep ik rond op het nieuwe kantoor van NRC Handels­blad. Daar deed men lacherig over deze serie, die gemaakt is door een ex-hoofdredacteur van HP/De Tijd die aan verzuring zou lijden; werd er niet al jaren geleden geroepen dat iedereen journalist zou worden? Een blik op sociale media leert dat mensen vooral berichten over beslommeringen in het eigen leven, en dan nog zeer selectief. Wel schrijven dat je een uur in een snikhete kapotte trein hebt gezeten maar onvermeld laten dat je man een poging heeft gedaan je neus te breken. Journalistiek blijft dus net als prostitutie bestaan ondanks voorspellingen en morele vermaningen dat er een eind moet komen aan dergelijke praktijken. Wilt u de journalisten helpen? Neem dan een abonnement op de Volkskrant en NRC Handelsblad. Al was het maar...