Voor al uw vraag­stukken van relatio­nele, levens­beschouwe­lijke of andere aard

Waarom zouden mensen zo boos zijn geworden om het woord ‘participatiemaatschappij’? – Welbewuste PvdA’er

Wouter Bos heeft toch uitgelegd dat een ‘participatiemaatschappij’ iets anders is? Een participatiemaatschappij is een, ik citeer, ‘onderneming ter financiering van vennootschappen die zelf door hun betrekkelijk geringe omvang geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt’. Laten we dus vanaf nu alleen over de participatiesamenleving spreken.

Dan de woede. Mensen, of ze nu rechts of links genoemd willen worden, geven de verantwoordelijkheid graag uit handen. Ze kunnen die (terecht wellicht) niet aan, en bij ‘participatie’ denken ze dat ze onbezoldigd allerlei dingen moeten doen waar ze geen zin in hebben en waar ze voorheen de overheid de schuld van konden geven. De gemiddelde ouder zou bijvoorbeeld het liefst de overheid de schuld geven als zijn of haar kind de hoofdstad van...