Voor al uw vraagstukken van relationele, levensbeschouwelijke of andere aard

Mijn dochter heeft lang gespeeld met een meisje in haar klas. Dit meisje hoort echter niet bij de populaire kinderen. Ze lijkt zelfs steeds minder aansluiting te vinden bij de groep. Ik zie nu dat mijn dochter haar steeds meer links laat liggen en toetrekt naar de populairderen van de klas. Ik heb gelukkig in de kiem weten te smoren dat het met pestgedrag gepaard ging, maar niettemin vind ik het moeilijk.  Zelf ben ik geneigd het altijd voor de underdog op te nemen. Ik zit dus in dubio, moet ik mijn dochter stimuleren om meer met het meisje om te gaan (een neiging die ik moeilijk kan onderdrukken) of moet ik blij zijn dat zij veel minder dan ikzelf bij de underdogs wil horen? Zelf ben ik hulpverlener geworden en dat zal ook wel niet voor niets zijn. – Zet hier mijn naam maar niet onder.

U moet zich zo min mogelijk met de vriendjes en vriendinnen van uw dochter bemoeien. U bent immers niet hun...