Hallo dokter,

Hoe denk je dat Tolstoj gereageerd zou hebben als hij het artikel gelezen had over de restauratie van Who’s afraid of Red, Yellow and Blue III? (De Newman kán gered worden, à raison de 1 miljoen euro!) – Jan van Erp

Als u mijn artikel over Tolstoj en kunst grondiger zou hebben gelezen of als u het boek van Tolstoj had gelezen, had u kunnen vermoeden dat Tolstoj naar alle waarschijnlijkheid het bewuste schilderij zou hebben verworpen.

Sinds een paar jaar slapen mijn vrouw en ik gescheiden. In een poging om weer lichamelijk met haar in contact te komen, ben ik neusdruppels gaan gebruiken. Het gesnurk is niet significant afgenomen, volgens mijn vrouw. Toch kan ik niet met de druppels stoppen. Ze hebben een eigenaardige bijwerking waar ik u graag van op de hoogte wil stellen.

Het is allemaal begonnen nadat ik het medicijn voor het eerst begon te gebruiken. Ben toen rond een uur of drie wakker geschrokken van de geur van een vreemde man. De druppels hadden mijn...