Wanneer voel je dat je aan verhuizen toe bent? – Een dame die al 48 jaar lang in hetzelfde huis woont

Op het moment dat je verhuist. Laat u zich toch niet wijsmaken dat 48 jaar in hetzelfde huis wonen schandelijk of verkeerd is. Uw huis of woning of woonboot is uw partner. Er is evenmin iets tegen vijftig jaar gelukkig getrouwd zijn met een en dezelfde man of vrouw. Overigens is er ook niets tegen om in vijftig jaar zeshonderd partners en veertig verschillende woningen te hebben versleten.

U bent gewoon honkvast, maar als u eens de behoefte voelt om in een woonwagen te gaan wonen, moet u daar vooral gehoor aan geven.

Gelooft u in ‘global warming’? Wat doet u ertegen en wat moeten de lezers van Vrij Nederland doen? – Wim Pieters

Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat menselijke activiteit invloed heeft op het klimaat; naar alle waarschijnlijkheid schadelijke invloed. In die zin is ‘global warming’ geen geloof. Het is ook niet zo dat als iemand u vraagt ‘gelooft u...