Niemand mag aan de tijd van Yvonne Keuls komen wanneer ze aan het schrijven is. Kan dat voor mij, eenvoudige columnist, die nu een boek doet, ook gelden?

Ik ben als laatbloeier een prima boek aan het schrijven. Steeds heb ik een terugkerend schuldgevoel t.o.v. mijn partner wanneer ik weer eens lang achter mijn pc zit. Het gaat ten koste van mijn sociale leven, maar dat boek moet er komen. U heeft daar ongetwijfeld iets op bedacht.

De regel die voor Yvonne geldt, zou die ook voor mij kunnen gelden?

– Harry Wiersum, Nes

U moet eerst een relatie met Yvonne Keuls beginnen en dán pas uw boek schrijven. Dan komt alles goed.

Geachte heer Grunberg,

Het is alweer even geleden dat uw duizendste Volkskrant-Voetnoot in de pers collectief werd bejubeld. Er was slechts één wanklank, en wel van De Telegraaf, een krant die ik verafschuw, maar de opinie die erin over uw Voetnoten werd gegeven, verafschuw ik niet.

Ik schrijf u via uw mensendokter-e-mail omdat ik geen ander e-mailadres van u...