Beste Arnon, je bent behalve mensendokter, schrijver, filosoof, psychiater, ethicus, moralist, sociale kapitalist, seksist en extra ordinair orakel, ook nog een hartverwarmend mens. We willen je graag in deze bekwaamheden laten uitblinken in het Literair Café Dommeldal te Geldrop, alwaar de bakermat ligt van jouw grote en grootse vriend Adrie van der Heijden. Op welke zondagmiddag tussen september 2014 en mei 2015 kunnen wij rekenen op jouw innemende en uitzonderlijke persoonlijkheid?! Goeds, namens Literair Café Dommeldal – Renny de Bruyn

Hoe komt u erbij dat ik seksist ben? Is er ooit iets tussen ons voorgevallen? Kent u mensen (vrouwen) die klachten hebben over mijn hoffelijkheid? Na dit gezegd te hebben, het lijkt mij interessant de bakermat van Adri te aanschouwen, met wie ik inderdaad bevriend ben geraakt, en met wie ik volgende zomer zal gaan kamperen, het is alleen nog niet bekend of dat een of twee tenten zullen worden. Wat mij betreft één. Ik weet niet wat u voor...