De heer Teeven kan nog eindeloos bestookt worden met schrijnende gevallen van vluchtelingen die het land niet uit kunnen. Bent u het met mij eens dat Nederland niet als enige toegang kan verlenen aan iedereen die dat wil? Wat zou een billijke regeling zijn? Een vast aantal immigranten per jaar? Hoeveel dan? 500, 5.000, 50.000?

Nederland neemt niet als enige land vluchtelingen op. Je zou quota kunnen vaststellen voor landen waarbij het aantal inwoners en het bnp een rol spelen, dus een poging doen om de instroom van asielzoekers eerlijker te verdelen over Europa. Ik meen me te herinneren dat een land als Zweden meer asielzoekers opneemt dan het op grond van een dergelijke verdeling zou moeten, Nederland neemt een middenpositie in en vooral Zuid- en Oost-Europese landen blijven achter.
Verder is het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, afgenomen. Ik baseer me op een grafiek die Karel Smouter publiceerde op De Correspondent. In 1994 waren er meer dan 50.000 aanvragen, vanaf...