Gleed er een glimlach of een grimas over uw gezicht toen u in VN 43 zag dat op de pagina na de uwe een foto van een ex stond? Gewezen vriendin (Aaf Brandt Corstius) die met een gelukzalig gezicht haar laatste boreling toont. Voor zover ik weet heeft u geen kinderen van eigen bloed. – Thomas van der Steen

Vrij Nederland arriveert laat in New York, dus die foto heb ik nog niet gezien.

Ik wens al mijn exen veel geluk toe. Sommige exen wens ik niet alleen veel kinderen, maar ook veel kleinkinderen en achterkleinkinderen toe. Ik ben namelijk voornemens met de kleindochters van sommige exen te zijner tijd een relatie te beginnen. De vruchtbaarheid van mijn exen is dus niet alleen voor hen een zegen.

Wat het eigen bloed betreft. Pierre Bokma heeft indertijd tegelijkertijd drie kinderen bij drie verschillende vrouwen verwekt. Hij is een voorbeeld voor ons allen, maar hij was bescheiden. Waarom niet tegelijkertijd twaalf kinderen bij twaalf verschillende vrouwen verwekken en het best...