Voor al uw vragen van levensbeschouwelijke aard

Geachte Mensendokter, bent u een idealist? En zo niet, wat houdt u tegen?
Uw Joodse achtergrond of toch de VOC-mentaliteit? Mocht u een ander argument hebben, dan verneem ik dat graag.
– Jeroen Kwast

Ik begrijp dat u geen Joodse achtergrond hebt, evenmin gebukt gaat onder een VOC-mentaliteit en daarom een idealist bent. En dat u daar zeer tevreden over bent. Nu kan individueel idealisme onschuldig zijn, al is de zelfingenomenheid waarmee dat idealisme wordt uitgedragen doorgaans
ondraaglijk. GeĂ¯nstitutionaliseerd idealisme is meestal levensgevaarlijk. Stalin en Mao, om twee idealisten te noemen uit de recente geschiedenis, hebben miljoenen doden op hun geweten.
Adam Smith heeft uitgelegd dat de bakker zijn brood bakt om geld te verdienen en dat wij het aan die wens, dat wil zeggen zijn behoefte om geld te verdienen, te danken hebben dat wij niet van de honger omkomen. Idealisme is veelal een bijproduct van wat in de regel...