Een jaar of vijf geleden kocht ik uw roman De geschiedenis van mijn kaalheid tweedehands, voor vijf euro. Ik kocht het niet vanwege mijn nieuwsgierigheid naar de inhoud, maar vanwege mijn herkenning van de foto op het omslag van Portugees dichter Fernando Pessoa.

Tot mijn verbazing las ik dat in het boek bij de omslagillustratie wordt verwezen naar Stichting Foto Anoniem en de naam van Pessoa daarbij niet wordt genoemd. Ik veronderstel desondanks dat bij u bekend is dat de foto niet van een anoniem persoon is maar van een dichterlijk genie met vele heteroniemen. Verder veronderstel ik dat dit een verwijzing is naar het feit dat achter Marek van der Jagt uw naam schuilgaat. In de jaren die volgden na mijn aankoop heb ik hierover niets vernomen.

Zijn mijn veronderstellingen juist? Bewondert u deze dichter? Ik heb het boek nog altijd niet gelezen, maar mijn schoonvader (die kwam oppassen en met veel liefde onze hond uitliet en het boek op mijn ‘Pessoa-plank’ vond) wel, en hij vertelde...