De overheid wordt maar aangevallen om de onthullingen van Snowden, Assange etc. Maar kan het ook af en toe wel fijn zijn dat er op die manier aanslagen zijn voorkomen en dus levens gered? – Jan

Zeker kan het dat zijn. En de discussie die Snowden op gang heeft gebracht is nuttig, maar onthoud dat prostitutie en spionage de oudste beroepen ter wereld zijn. Overigens zijn overheden ook grote producenten van malware, van computervirussen.

Is het niet raar dat groeiende inkomensongelijkheid wéér slechts wordt besproken in het licht van belastingen? (n.a.v. de heer Piketty.)– Marije, Katwijk

U bedoelt dat die inkomensongelijkheid het gevolg is van de genetische loterij? Zeker, de plaats waar je geboren bent, bepaalt voor een groot gedeelte je leven. Belastingheffing is een niet altijd even effectieve manier om op kleine schaal een eind te maken aan al te schrijnende ongelijkheid. Hoewel sommige economen ook beweren dat het heffen van belasting vooral neerkomt op het nemen...