Welnu beste dokter, u heeft al vele mensen geholpen met hun specifieke privéproblemen, maar dokter, hun mensenklachten worden niet voor niets gepubliceerd in Vrij Nederland, dus waarom bespreekt u niet die ultieme vraag die juist nu, in dit tijdsgewricht bijna alle lezers aangaat, almaar rondsluimert en ons allen opdringt, de tekenen zijn talrijk: Obama’s onmacht, de bankencrisis, de Arabische winter, de Palestijnse kwestie, Iran, de opkomst van het populisme, de neergang van de parlementaire democratie, het gevoel te worden teruggeworpen in het Europa van de jaren dertig, de ultieme vraag namelijk: Wat. Moeten. Wij. Doen, en: Wat. Kunnen. Wij. Doen? En kom me niet aan met cynische of zwartromantische raadgevingen want die Pik ik niet. Ik wil een gefundeerd, evenwichtig, rationeel maar ook menslievend antwoord op deze prangende vraag en als u dat niet kunt geven bent u geen mensendokter en zou u, als u de moed bezit, uzelve voor onbepaalde tijd moeten schorsen uit het ambt.-...