Al een tijdje loop ik rond met een dilemma. Tijdens mijn behandelsessies als fysiotherapeut heb ik leuke discussies met cliënten die religieus zijn. Mijn argument is dat God toch ook een vader en moeder moet hebben, dat hij er niet altijd al geweest is zoals in de Bijbel geschreven staat. Maar als aanhanger van de evolutietheorie kan ik op mijn beurt ook moeilijk onder woorden brengen dat er opeens leven was. Zomaar! Dat is natuurlijk raar. Kunt u mij uit deze twijfel halen? Wat is nu waar? – Paul de Vries

Waarom zou de wereld van de goden moeten functioneren volgens dezelfde wetten als die van de stervelingen? Van geloof in religieus opzicht hoeft geen sprake te zijn om te begrijpen dat het goddelijke zich onttrekt aan de menselijke wetten. Overigens komt het christendom tegemoet aan uw verlangen naar een vader en een moeder door de Mensenzoon te introduceren. Ik zou God als metafoor beschouwen en metaforen hebben geen vader of moeder nodig. Maar het collectief onbewuste zou de...