Wanneer zou u uw leven actief willen beëindigen? Wanneer u verlamd was tot aan uw hoofd? Zodat u alleen nog bewust kon kijken en horen? En, in een ander hypothetisch geval, in hoeverre zou u uw geestelijke vermogens moeten verliezen om (van tevoren) niet meer verder te willen leven?

Ik heb momenteel geen behoefte om ‘actief’ mijn leven te beëindigen. Zou ik in handen vallen van een organisatie die mij dusdanig martelt dat de pijn onverdraaglijk is en het vrijwel zeker is dat ik zal worden gedood, dan zou ik actief mijn leven willen beëindigen. Maar ook dan geldt: het laatste wat sterft, is hoop.

In geval van ziekte kan ik mij voorstellen dat ik pijnstillers neem die wellicht het sterven bespoedigen, maar alleen om de pijn te verzachten. Vermoedelijk zou ik ook in geval van ernstige ziekte of verlamming het leven zo lang mogelijk willen rekken, ik ben een koppig mens. De film The Diving Bell and the Butterfly van Julian Schnabel heeft mij ervan overtuigd dat je ook onder...