GroenLinks-senator Sam Pormes heeft in de jaren zeventig wel degelijk een guerrillatraining in een Palestijns kamp in Jemen gevolgd. Die conclusie, zeggen betrouwbare bronnen, zal een GroenLinks-commissie trekken in een rapport over Pormes dat op 21 november verschijnt. Pormes heeft altijd ontkend in Jemen te zijn geweest. Juist die ontkenning gaat hem opbreken.

Het gaat niet om een strafbaar feit. De guerrillatraining die een groep Nederlanders in de zomer van 1976 onderging in een Palestijns kamp in Zuid-Jemen, valt niet onder de noemer ‘vreemde krijgsdienst’ of enig ander artikel van het Wetboek van Strafrecht. Zijn deelname aan de training is dan ook niet de reden waarom Eerste-Kamerlid Sam Pormes van GroenLinks onder druk is komen te staan. De geloofwaardigheid van de senator van Molukse afkomst staat op het spel omdat hij altijd systematisch heeft ontkend ooit in Zuid-Jemen te zijn geweest.

Recente publicaties die Pormes’ deelname aan de training bevestigen, hebben het...