Voor goede voornemens heeft een mens geen nieuwjaar nodig. Neem treinreizen. Daarover kun je elke dag besluiten het meer te gaan doen en de auto dan wat vaker thuis te laten.

Voorwaar een goed voornemen, want reizen met de trein is relatief goed voor het milieu. Zo is de CO2-uitstoot van de treinreiziger per kilometer tweederde lager dan die van de automobilist. Dat we in Nederland jaar in, jaar uit meer treinkilometers maken (zie grafiek) zou je dus kunnen interpreteren als goed nieuws. In 2007 treinde Nederland 15,5 miljard kilometer. Vorig jaar waren het er vrijwel 
zeker nog weer meer.

Er zijn twee redenen waarom de groei van het aantal treinkilometers minder verheugend is dan het lijkt. Ten eerste leiden de extra treinkilometers niet tot een daling van het aantal autokilometers. Tot voor kort steeg het aantal autokilometers sneller dan het spoorgebruik. De trein levert dus domweg een bijdrage aan onze – milieuonvriendelijke – mobiliteitsgroei.

De tweede reden is dat...