GroenLinks heeft vanaf het begin geworsteld met haar identiteit. Moet het nu kiezen voor groen?

In mei 1989 bracht ik de nacht door voor de ingang van het Amsterdamse café De Roode Leeuw. Binnen vergaderden de kleine linkse partijen PPR, PSP, CPN en EVP over een mogelijke fusie. De onderhandelingen slaagden.

Pacifisten, radicalen, oud-stalinisten en evangelisch bevlogenen richtten samen GroenLinks op. Uit de toelichting die werd gegeven bleek dat de verwachtingen botsten: Bas de Gaay Fortman van de PPR wilde een groene middenpartij die ook aantrekkelijk zou zijn voor christen-democraten en liberalen, Ina Brouwer van de CPN pleitte voor een rode groepering die de armoede en werkloosheid bestrijdde, PSP’er Andrée van Es betoogde dat ze antimilitarist, socialist en republikein bleef.

Waren er niet iets te veel doelstellingen en strijdkreten om er een samenhangend geheel van te maken? Wie zich van dat probleem bewust moet zijn geweest was Nel van Dijk, die als communist nog in...