Nieuws!

Alles wat u doet, heeft invloed op het klimaat. Elk hapje vlees dat u eet, ieder kind dat u baart, ja elke ademtocht die uw lippen ontsnapt, zorgt voor meer broeikasgas in de atmosfeer. Dit weet u allang, maar omdat de kans voor onderzoekers om subsidie te krijgen de laatste jaren aanzienlijk hoger schijnt te liggen wanneer ze een fenomeen aan klimaatverandering weten te koppelen, worden we overspoeld met studies over de ‘impact’ van crises, kranten, huisdieren, spam, Kerstmis et cetera. Heus: elke scheet is relevant.

De andere manier om het klimaat een onderzoek binnen te sleuren, gaat juist andersom. Bij deze methode, die de laatste jaren veel opgang maakt, probeert men juist te bewijzen dat de verandering van het klimaat een bepaald fenomeen beïnvloedt. Vaak is dat natuurlijk ook zo, in zekere mate, maar moderne geleerden proberen niet meer alleen de aantallen trekvogels en kikkervisjes te verklaren aan de hand van de temperatuur, maar bijvoorbeeld ook grote historische...