Den Haag

Allemaal kregen ze afgelopen donderdag een pluim van Coen Teulings. De directeur van het Centraal Planbureau vond dat de politieke partijen er blijk van gaven te beseffen voor welke gigantische opgave Nederland staat: voorkomen dat de staatschuld explodeert. Teulings schuwt de dramatische woorden niet in de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s die hij presenteerde in Nieuwspoort. Met de rijksfinanciën staat het er ‘zeer ongunstig’ voor. Vergrijzing en kredietcrisis dreigen ons met een structureel tekort van 29 miljard op te zadelen. ‘Vroeg of laat zal de samenleving het eens moeten worden over maatregelen om dit tekort te dekken.’

Bij de presentatie zat Maarten Hajer stilletjes naast Teulings. Hij is de baas van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de club die de effecten van de verkiezingsprogramma’s op het milieu in kaart mocht brengen. Maar in Nieuwspoort had hij een bijrolletje. Ook in het gezamenlijk gemaakte rapport zijn de verhoudingen helder. Waar...