Vierendertig miljoen griepprikken heeft minister van Volksgezondheid Ab Klink besteld, genoeg om elke Nederlander tweemaal met een dosis van het vaccin tegen de Mexicaanse griep in te spuiten.

Of echt iedere burger straks op kosten van de staat een prik mag halen, is nog niet besloten. Eerst maar eens zien hoe de epidemie zich dit najaar in ernst en omvang ontwikkelt, adviseert Roel Coutinho, hoofd van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De teller van het aantal besmettingen in Nederland staat nu op 517 (de stand op 31 juli). Medici gaan ervan uit dat bij een pandemie een derde van de bevolking geïnfecteerd kan raken. Gedetailleerde draaiboeken en rampenplannen liggen klaar voor het geval het venijnige H1N1-virus inderdaad een groot deel van de bevolking uitschakelt.

Op papier is tot achter de komma geregeld wat dan moet gebeuren om de te verwachten chaos het hoofd te bieden, maar na een voor de...