Het gesprek van de dag volgens de redactie: de Europese lidstaten hebben afgesproken maandelijks 6.000 ‘Griekse’ vluchtelingen te herverdelen. Nu echt.

Gisteravond zijn de Europese ministers van Binnenlandse Zaken het eens geworden: maandelijks zullen de Europese lidstaten 6.000 vluchtelingen vanuit Griekenland herverdelen, verklaarde Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos van Migratie. Hij benadrukte dat niet Athene verantwoordelijk is voor de humanitaire crisis aan de grens met Macedonië, meldt De Volkskrant, maar Oostenrijk en de Balkanlanden: zij hebben de grenzen dichtgegooid. Zijn roep om financiële steun vond gehoor, lijkt: de EU zal haast maken met het beschikbaar stellen van 700 miljoen euro voor de opvang van de 35.000 vluchtelingen die op dit moment in Griekenland verblijven.

Zo welwillend tonen de EU-ministers zich pas ná het sluiten van de ‘Balkanroute’. Al sinds september 2015 zijn de lidstaten wettelijk verplicht om Griekenland en Italië te ontlasten,...