Binnenlandreportage / Dode tussen twee landen

Op een omgewaaid reclamebord in de voortuin van de meest kapitale villa te Baarle-Nassau staat een mobiel nummer waar geïnteresseerden in het ‘te koop’ of ‘te huur’ aangeboden perceel zich kunnen melden. Maar tot een onmiddellijke transactie zal zo’n telefoontje niet leiden. Stroken rood-wit gestreept plastic versperren de oprit. Ook de deuren aan de voor-, zij- en achterkant van het pand zijn door de politie verzegeld. Ludo Wouters, die namens eigenaar Piet Roelen uit het Vlaamse Vosselaar het beheer over dit onroerend goed voert, verontschuldigt zich: tot nader order is hij onbevoegd om een voet over de drempel te zetten, dus een rondleiding langs de opstallen zit er voorlopig niet in.

Volgens een bronzen gevelplaat van de ANWB was op dit adres ooit de roemruchte Femis Bank gevestigd, waar spaarders hun geld konden beleggen zonder dat de fiscus daar weet van kreeg. De bank stond precies op de grens, vervolgt de tekst. ‘In...