Bestaat er zoiets als gratis seks? Wat is seks, bekeken door een economische bril? En zijn er overeenkomsten tussen seks en economie?

Om met deze laatste vraag te beginnen: bij beide draait het om menselijke interactie en om behoeftebevrediging. Economie gaat over de vraag hoe we omgaan met de schaarse middelen, opdat we onze behoeftes optimaal kunnen bevredigen. Seks is een van onze primaire behoeftes. De vraag is in hoeverre we bij het bevredigen van onze seksuele driften met schaarste van doen hebben. Anders gevraagd: is seks schaars?

Dat hangt er maar net vanaf door welke bril je naar de wereld kijkt. Denkend over seks en economie liggen er drie brillen voor de hand: 1) de economische bril, 2) de seksuele bril en 3) de romantische bril. Bezien door een economische bril verschilt seks niet wezenlijk van andere interacties. Tijdens de daad wisselen mensen, naast het onvermijdelijke lichaamsvocht, immateriële zaken uit als liefde, plezier en genot. Seks is zo bezien niet...