et landschap van de internationale kunstmarkt is in sneltreinvaart aan het veranderen. Het aandeel van China in de wereldwijde handel in kunst en antiek is in 2010 verdubbeld tot bijna drieëntwintig procent. Dat is uitgedrukt in geld tien miljard euro. Ook andere oosterse landen zien hun aandeel in de kunstmarkt met de dag groter worden. Al die cijfers bevestigen wat analisten ons al langer vertellen: de nieuwe wereldmachten vormen de katalysator van het herstel van de economie, die een optater kreeg als gevolg van mismanagement in de westerse financiële wereld. Wie tussen de regels van The Wall Street Journal en de Financial Times door leest, bespeurt echter nog altijd een superioriteitsgevoel dat zo vanzelfsprekend is dat we het nauwelijks opmerken. De grammatica van het kapitalisme wordt als sjabloon over elke willekeurige deeleconomie gelegd. Analisten verdisconteren de morele westerse waarden in hun analyses. Daaruit ontstaat een beeldvorming die niet strookt met de...