Nieuws!

Nieuws gaat altijd over veranderingen. Een situatie kan een paar dagen onverminderd ernstig zijn, maar als er daarna niet snel iets verandert, is het geen nieuws meer. Dan moet er iets anders op de voorpagina, ook al is dat misschien minder erg. Nieuwigheid weegt al vrij snel zwaarder dan ernst; je kunt niet elke dag met kanker openen.

Wat de tsunami in Japan betreft, bestaat het belangrijkste nieuws al een aantal dagen uit het omhoog bijstellen van het geschatte aantal doden. Vijftienduizend, zeventienduizend, twintigduizend… Die stijgende lijn verandert – hoe wrang dat ook klinkt – weinig aan de ernst van de ramp, maar vormt een welkom excuus om Japan een beetje vooraan in het nieuws te houden. Met de kerncentrale ligt het gecompliceerder: daar zijn we overgeleverd aan het oordeel van onze experts, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de berichten van hun Japanse collega’s. De grote vraag is hoe wij als leken met die wisselende berichten moeten omgaan.

Als de...