Debat / Het Marokkanendrama

Honderden mensen kwamen afgelopen woensdag naar de Rode Hoed in Amsterdam om te praten over Het Marokkanendrama, een boek geschreven door Fleur Jurgens. De titel is een beetje geleend, biechtte de schrijfster op, van het geruchtmakende artikel ‘Het multiculturele drama’ dat Paul Scheffer in 2000 publiceerde.

Zeven jaar na dit belangrijke essay blijkt het onderwerp nog steeds een waanzinnige publiekstrekker, al zaten er vooral hulpverleners, ambtenaren en politiemensen in de zaal. Het Marokkanendrama werd in opdracht van de Politieacademie geschreven.

Tijdens het door commissaris jeugd- en jongerenbeleid Steven van Eijck geleide debat werd er onder het publiek veel gemopperd en gebromd. Waarom zo’n stigmatiserende titel? Waarom had de opdrachtgever een journalist op pad gestuurd? Was dit geen werk voor een echte sociale wetenschapper? Waarom gaf Jurgens zo’n eenzijdig, lees negatief, beeld over de Marokkaanse gemeenschap?

Een van de aanwezigen...