Profiel Niko Koffeman

Er hangt een projectiescherm voor de kansel in de Apostolische kerk in Assen. De houten banken worden voor driekwart bezet door gelovig volk dat komt voor de lezing met lichtbeelden door Antoinette Hertsenberg. De TROS-coryfee presenteert zichzelf vanavond in een verrassende hoedanigheid. Ernstig legt ze uit wat het betekent om belijdend lidmaat van het orthodoxe kerkgenootschap der zevendedagsadventisten te zijn.

‘Houd de sabat in ere, het is een heilige dag,’ verschijnt als vierde van de tien geboden in zwarte letters op het scherm. De spreekster vertelt dat in haar religie álles in de bijbel letterlijk worden opgevat. Aangezien God de wereld in zes dagen schiep en op de zevende dag rustte, dient de zaterdag te worden geheiligd – dus niet de zondag, zoals een onuitroeibaar misverstand wil. Van één dag per week niet werken knapt een mens op, betoogt Antoinette Hertsenberg. ‘Als ik lees dat één miljoen Nederlanders antidepressiva slikt, dan vraag...