President van de VS Barack Obama sprak zondagmorgen in Praag ten overstaan van tienduizenden belangstellenden over ‘Global Zero’, het streven naar een kernwapenvrije wereld. Het motief voor Obama’s nucleaire agenda is: ‘… the threat of global nuclear war has gone down, but the risk of a nuclear attack has gone up’.

Wat kondigt Obama concreet aan?
1) De VS houden vast aan hun eigen kernwapens zolang anderen die hebben, maar hun rol in de Amerikaanse veiligheidsdoctrine zal kleiner worden.
2) ‘We will negotiate a new strategic arms reduction treaty with Russia this year’, en ‘alle’ andere landen ertoe overhalen om mee te doen.
3) Het omstreden raketschild vervalt als Iran afziet van kernwapens.
4) De VS zal het CTBT (Kernstopverdrag) ratificeren.
5) De VS zal een swing geven aan een beruchte non-starter in het wapenbeheersingsveld: onderhandelingen over een productiestop voor splijtstof voor atoomwapens (Fissile Materials Cut Off, kortweg Cut Off).
6) Oprichting van een (civiele)...