Non fictie: Met elkaar opgescheept

In zijn nieuwe boek, Van Maatschappij naar Gemeenschap, stelt de Amerikaanse socioloog en filosoof Arnold Ratsberger dat het concept van De Samenleving als mislukt moet worden beschouwd. Ratsberger, verbonden aan de Universiteit van Michigan, gaat daarmee een aanzienlijk stuk verder dan diegenen die menen dat alleen de multiculturele samenleving als mislukt kan worden beschouwd.

De Amerikaanse hoogleraar begint zijn betoog met een levendig maar speculatief hoofdstuk over de vroegste samenlevingen, die van de holbewoners. Aan de hand van verschillende rotstekeningen schetst de hoogleraar een beeld van een claustrofobische gemeenschap waarin jaloezie, achterklap en overlast voor de nodige spanningen zorgen.

De voordelen van het samen jagen, verbleken bij de nadelen van het voordurend in een grot met elkaar opgescheept te zitten. Via de Grieken en de Romeinen komt Ratsberger uiteindelijk terecht bij de Middeleeuwen waar het samenleven er niet...