Beschouwing / Shorter in het Concertgebouw

Waarschijnlijk is hij gewoon afkomstig van een andere planeet of zo. Dat zou meteen verklaren waarom de saxofonist verzot is op verhalen over ufo’s, marsmannetjes en kosmische vibraties. Of waarom hij soms een beetje raar praat. Over interplanetaire dimensies die hij in syncopen beluistert of dat een bepaalde solo best een scheutje water kan gebruiken, maar dan wel schóón water. Pianist en collega Herbie Hancock twijfelde ooit of hij een gek of een genie tegenover zich had. Uiteindelijk koos Hancock voor de tweede mogelijkheid, ongetwijfeld mede met het oog op een soepele samenwerking in de toekomst.

Ach, Wayne is Wayne, maar toch blijkt hij bij nader inzien minder ondoorgrondelijk dan het lijkt. Je moet er alleen rekening mee houden dat hij zich uitdrukt in een soms wat cryptisch idioom dat raakvlakken vertoont met de logica die zijn composities en improvisaties kenmerkt. Rechttoe rechtaan was hem altijd te gemakkelijk.

Zijn zwak voor...