Vraag: in welk land worden meer dan zeshonderd mensen per maand doodgeschoten, worden nieuwe politiechefs soms al een uur na hun installatie vermoord, vechten krijgsheren en drug lords tegen elkaar én tegen het regeringsleger, worden onthoofde slachtoffers meteen op YouTube gezet, of lijken als waarschuwing aan bruggen gehangen?

In welk land is het markttarief voor het plegen van een huurmoord vijfenveertig dollar, niet genoeg om van te leven maar wel om een dag van te eten? Waar ondermijnen corruptie en intimidatie de rechtsstaat, en moet een ultieme militaire surge de vijand op de knieën krijgen? Op welk land doelt het US Joint Forces Command sinds 2008, als het waarschuwt voor een ‘sudden death’ van de staat? Tien tegen één dat u twijfelt tussen Irak en Afghanistan.

Het goede antwoord is Mexico, zuiderbuur en achtertuin van de VS. CIA-baas Michael Hayden noemde Mexico bij zijn afscheid in februari 2009 ‘erger dan Irak’. Terrorisme-tsaar Michael Chertoff van het...