Het gesprek van de dag volgens de redactie: de Nederlandse infrastructuur! Die is er voor iedereen, tenzij je met de trein gaat. Of fietst. Of dakloos bent. Of bootvluchteling.

De legalisering van wietteelt heeft mogelijk een positiever effect op de mensenrechten dan het huidige gedoogbeleid, zo meldt de Volkskrant op de voorpagina. Niet alleen dat: ondanks de VN-verdragen die de legalisatie van wietteelt aan banden leggen is er ruimte in de wet die legalisatie alsnog mogelijk maakt. Goed nieuws voor de 27 gemeenten die opdracht gaven voor de studie; goed nieuws voor iedereen die een blik op het huidige gedoogbeleid werpt en weet dat gedogen niet zonder een flinke dosis cognitieve dissonantie gepaard gaat. Je mag wiet roken, ’terwijl de teelt en handel goeddeels zijn verboden,’ aldus de Volkskrant. Het gevolg? ‘Crimineel geweld en corruptie, en daarnaast […] branden, legionellabesmettingen, stank- en andere overlast in woonwijken en […] gezondheidsrisico’s voor...