Of, zoals de redacteuren van het Middle East Research and Information Project het uitleggen: ‘Het is voor het regime makkelijk de minderheid ervan te overtuigen dat ze de wraak van de meerderheid moet vrezen.’