Het mannenquotum reduceert mensen, onterecht, tot hun sekse. Dat een basisschooljuf niet hard optreedt of niet ondernemend is, heeft niets met haar vagina te maken.

Vijf piemels die een bank besturen, dat is niet goed. Vijftien vagina’s die een lagere school runnen, dat deugt niet.

Waarom niet? De vele argumenten laten zich samenvatten in twee kernbegrippen. Het gaat om macht. En het gaat om resultaten.

Macht draait om welk geslacht maatschappelijk de touwtjes in handen heeft: amper vrouwen in de top van het bedrijfsleven; relatief weinig vrouwelijke bewindspersonen; een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de volksvertegenwoordigingen. We willen het eigenlijk niet, omdat we in Nederland vinden dat man en vrouw evenveel macht toekomt, maar vooralsnog is onze samenleving een patriarchaat. Dit verschil tussen wenselijkheid en realiteit is een valide reden om bij de benoeming van machtige mensen op hun geslacht te letten.

Pabo’s moeten vooral inzetten op het vergroten van de...