Wat is onze plaats binnen de geschiedenis van de mensheid, van het leven op aarde, van onze planeet, het zonnestelsel en het gehele heelal? Waarom zouden we ons moeten interesseren voor deze geschiedenis op grote schaal, van de Big Bang tot het heden? In dit college worden al deze vragen beantwoord.

Dit hoorcollege bestaat uit 4 cd’s.

prijs: € 27,95 i.p.v. € 34,95.

Ga verder voor het bestellen en beluisteren van het hoorcollege Geschiedenis in het groot.