Grappig dat CDA en ChristenUnie akkoord zijn gegaan met Gerrit Zalm als informateur. Ik ken de oud-minister van Financiën al sinds 1994 maar heb hem nooit op sympathie voor de confessionelen kunnen betrappen.

In zijn boek ‘De romantische boekhouder’ (Uitgeverij Balans, 2009) beschrijft Zalm dat hij in zijn jeugd lid was van de Hersteld Apostolische Zendingskerk (‘s Ochtends en ’s avonds op zondag naar de kerk en ‘s middags naar de zondagsschool’). Maar op zijn achttiende viel hij van zijn geloof. De plaats van de kerk werd ingenomen door de PvdA-afdeling Enkhuizen, waar Zalm collecteerde voor Vietnam en dekens inzamelde voor de door de Portugezen onderdrukte Angolezen. Als ambtenaar bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken kwam Zalm erachter dat de sociaaldemocraten toch wel erg veel geld over de balk smeten. In 1986 stapte hij over naar de VVD. Twee jaar later werd hij benoemd tot directeur van het Centraal Planbureau. Veel van zijn collega’s...